Content feed Comments Feed

În prezenţa Înalt Preasfinţitului Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, a avut loc luni, 2 iulie 2012, în Sala "Dr. Iustin Moisescu" a Centrului eparhial Iaşi, lansarea publică a proiectului "Reţeaua de saituri pentru parohiile şi mănăstirile din Arhiepiscopia Iaşilor", a noului sait al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, mmb.ro, şi a noului Calendar din portalul Doxologia.ro.


Sala "Dr. Iustin Moisescu" a Centrului eparhial Iaşi a găzduit luni lansarea publică a unui proiect fără precedent în spaţiul bisericesc, anume "Reţeaua de saituri pentru parohiile şi mănăstirile din Arhiepiscopia Iaşilor", primele 170 de saituri ale proiectului putând fi accesate de acum înainte de doritori. De asemenea, a fost făcut public şi noul sait al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei - mmb.ro - şi noul Calendar din portalul Doxologia.ro. Evenimentul s-a bucurat de prezenţa Înalt Preasfinţitului Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, a arhim. Hrisostom Rădăşanu, consilier al Sectorului Învăţământ al Arhiepiscopiei Iaşilor, a pr. Constantin Sturzu, consilier cultural al Arhiepiscopiei Iaşilor, dar şi a altor părinţi consilieri ai Arhiepiscopiei Iaşilor, precum şi a ostenitorilor proiectelor lansate.

Manifestarea a debutat cu alocuţinea pr. Constantin Sturzu, consilier cultural al Arhiepiscopiei Iaşilor, care a vorbit despre importanţa proiectului reţelei de saituri pentru parohii şi mănăstiri, reamintind că Arhiepiscopia Iaşilor a fost printre primele eparhii care au valorificat potenţialul misionar şi pastoral al comunicării virtuale. "Avem datoria de a fi misionari sub orice formă şi prezenţă şi în orice mediu în care se poate comunica mesajul Evangheliei. Prezenţa unor instituţii locale sau centrale ale Arhiepiscopiei Iaşilor pe internet are deja o tradiţie. Nu întâmplător la Iaşi a fost înregistrat primul sait al unei mănăstiri, cel al Mănăstirii Golia. Momentul de astăzi este practic o etapă a unui parcurs pe care-l dorim cât mai lung şi în care ne dorim ca instituţiile Arhiepiscopiei Iaşilor să fie prezente într-un mod cât mai pregnant şi cât mai dinamic pe internet", a spus pr. Constantin Sturzu.

În continuare, a vorbit diac. Nicolae Hulpoi, directorul Doxologia Media şi coordonatorul proiectului, care a evidenţiat câteva principii care au stat la baza înfiinţării "Reţelei de saituri pentru parohiile şi mănăstirile din Arhiepiscopia Iaşilor": "Biserica noastră şi-a reafirmat cu tărie, în ultimii 20 de ani, convingerea ei dintotdeauna că mediul, instrumentul de transmitere al cuvântului lui Dumnezeu este neutru, iar ceea ce contează cu adevărat este mesajul şi duhul în care acesta este transmis. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie adus cât mai aproape de inimile oamenilor şi, în acest caz, mediul de transmitere este secundar. De la un punct, papirusul, pergamentul, tiparul, televiziunea, radioul, internetul pot fi aşezate pe acelaşi nivel. Acesta este unul dintre principiile de la care s-a pornit în dezvoltarea reţelei de saituri pentru parohii şi integrarea acesteia cu noul mmb.ro, Portalul Doxologia, Calendarul Doxologia şi celelalte saituri ale Mitropoliei. După ştiinţa noastră, acest proiect, în detaliile sale, este fără precedent în lumea bisericească, deşi paradigmele "new media" şi "social media" definesc comunicarea online deja de ani buni. Fără îndoială, trebuie spus că nimic nu va putea înlocui vreodată comuniunea de la Liturghie, spovedania, împărtăşania, pelerinajul făcut cu pasul, ci vor rămâne pentru totdeauna aşa cum au fost şi aşa cum sunt. Reţeaua de saituri pentru parohii, însă, oferă unei lumi care preferă tot mai mult să se informeze de pe internet posibilitatea de a vedea, virtual, ce înseamnă viaţa de parohie, mai ales pentru cei care, dintr-un motiv sau altul, au reţineri sau prejudecăţi de a se apropia mai mult de bucuria comuniunii întru Hristos, pe care parohia o oferă, în mod real. Reţeaua de saituri pentru parohii este, pentru Biserică, şi un instrument apologetic. Ştirile, fotografiile, filmele pe care părinţii le vor posta în saiturile parohiale vor vorbi mai mult decât mii de cuvinte ori acte oficiale despre prezenţa binefăcătoare a Bisericii în comunitate şi vor oferi o imagine a dimensiunii binelui adus de Biserică în societate".

"Noile modalităţi de comunicare sunt prelungirea mâinii creatoare a Domnului"

În cuvântul adresat cu ocazia lansării publice a "Reţelei de saituri pentru parohiile şi mănăstirile din Arhiepiscopia Iaşilor", a noului sait al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei şi a noului Calendar din Portalul Doxologia.ro, IPS Teofan a arătat nevoia Bisericii de a se adapta la exigenţele lumii de astăzi, pentru a-l putea ajuta pe om să se mântuiască: "O viaţă duhovnicească aparte ar fi împlinit totul şi nu ar mai fi fost nevoie de nimic altceva pentru mântuirea omului. După cum spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, dacă s-ar fi imprimat cuvintele Domnului în inimile creştinilor, n-ar mai fi fost nevoie nici măcar de Sfintele Scripturi. Trăind însă în lume, şi lumea având slăbiciunile şi exigenţele ei, este nevoie şi de o manifestare de alt fel a vieţii bisericeşti, cum este şi acest proiect al reţelei de saituri pentru parohii şi mănăstiri. Însă trebuie avut în vedere ca toate aceste manifestări să pună în evidenţă viaţa creştină reală, care nu este altceva decât strădania pentru dobândirea Duhului Sfânt, viaţa în Hristos, îndumnezeirea. La prima vedere, această reţea de saituri pare a rămâne la nivelul exterior al Bisericii, instituţional, şi de această acuză nu vom scăpa. Dar, în logica Duhului Sfânt, când acuzaţiile sunt aduse pe nedrept, în aceeaşi măsură harul lui Dumnezeu se revarsă asupra omului, încât strădania celor care au iniţiat şi dezvoltat acest proiect este de a se plasa înaintea lui Dumnezeu cu conştiinţa că încearcă să facă voia Lui. Chiar dacă folosim metodele lumii, prin ceea ce se va prezenta în cadrul reţelei, vom da dovadă în faţa Celui de Sus că nu aparţinem acestei lumi".

În încheiere, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei a subliniat faptul că reţeaua de saituri pentru parohii şi mănăstiri din cadrul Arhiepiscopiei Iaşilor reprezintă folosirea noilor mijloace de comunicare pentru modelarea omului spre o viaţă creştină autentică: "Toate aceste noi modalităţi de comunicare nu pot fi decât prelungirea mâinii creatoare a Domnului prin nevrednicile noastre mâini şi minţi şi se cuvine ca omul să poată folosi aceste mijloace şi pentru informaţiile bune, frumoase şi mântuitoare. De aceea, prin viaţa creştină autentică pe care o vom prezenta în cadrul acestor saituri şi prin cuvinte şi imagini în duhul Bisericii, dorim ca degetul Domnului să atingă inimi de piatră şi să le transforme în inimi de carne".

Noul sait al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei - mmb.ro

În ceea ce priveşte noul sait al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, mmb.ro, acesta reuneşte, pe aceeaşi platformă, componenta de prezentare a instituţiei, dar şi o consistentă zonă de ştiri, ce creionează viaţa bisericească din Moldova. Astfel, cei interesaţi pot afla informaţii privitoare la Arhiepiscopia Iaşilor, despre modul de organizare şi funcţionare, descrieri ale sectoarelor ce alcătuiesc administraţia eparhială, legături spre toate instituţiile afiliate şi resurse de documentare specifice diferitelor arii de activitale. Noul sait mmb.ro prezintă şi ştirile relevante pentru viaţa bisericească din cele patru eparhii ale Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, colectate din Portalul Doxologia. În secţiunea dedicată Arhiepiscopiei Iaşilor, pe lângă ştirile din viaţa eparhiei, furnizate de Portalul Doxologia, poate fi accesată şi Reţeaua de saituri pentru parohii. Aici pot fi găsite legături atât către paginile protopopiatelor, cât şi spre cele ale parohiilor pentru care s-au dezvoltat saituri.

Tot de latura dinamică a noului mmb.ro ţine şi secţiunea care face trimitere la cea mai apropiată sărbătoare din calendarul bisericesc, alimentată automat de Calendarul Doxologia. Calendarul Doxologia este un alt proiect amplu, la care se lucrează de la începutul anului 2012. Acesta are un caracter liturgic, aghiografic, anamnezic şi enciclopedic, propunând cititorilor doxologia.ro, zilnic, atât pericopele scripturistice, vieţile sfinţilor, cât şi icoane, predici ori conţinuturi multimedia din doxologia.ro, care au legătură cu un sfânt ori o sărbătoare.

Doxologia Media este o componentă a Sectorului Cultural şi Comunicaţii Media al Arhiepiscopiei Iaşilor. Departamentul de programare al Doxologia Media a mai dezvoltat, până în prezent, următoarele saituri: doxologia.ro, providenta.mmb.ro, tabere.mmb.ro, teologiesiviata.ro, scoalavarlaam.ro, gradinitabunavestire.ro şi seminariasi.ro. În perioada următoare, Doxologia Media intenţionează să dezvolte reţeaua de saituri pentru mănăstirile din Arhiepiscopia Iaşilor şi o bibliotecă digitală.

8 luni de documentare, analiză, dezvoltare şi testare

În filmul de prezentare ce a rulat în cadrul manifestării, s-a arătat că proiectul "Reţea de saituri pentru parohiile şi mănăstirile din Arhiepiscopia Iaşilor" a fost demarat în toamna anului 2011, cu binecuvântarea IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei. După 8 luni de documentare, analiză, dezvoltare şi testare, a fost finalizată prima componentă, anume sistemul informatic pentru reţeaua de parohii, împreună cu primele 170 de saituri de parohii din toate cele 13 protopopiate ale Arhiepiscopiei Iaşilor. Soluţia tehnică aleasă în cadrul proiectului aduce un plus de dinamism şi creionează o imagine "în timp real" a vieţii parohiale din Arhiepiscopia Iaşilor, valorificând potenţialul paradigmei "social media", adaptată la nevoile de comunicare ale unei parohii. În plus, această abordare face ca proiectul să fie unul de termen lung, sustenabil, uşor de întreţinut şi de dezvoltat.

După configurarea iniţială, saiturile au fost oferite parohiilor, părinţii parohi având acces complet la administrarea acestora. Saiturile parohiilor au, pe lângă secţiuni cu conţinut propriu, secţiuni ce sunt alimentate automat de Calendarul şi Ceaslovul din Doxologia. Se estimează că, până la sfârşitul anului în curs, se vor dezvolta saituri pentru 75% dintre parohiile Arhiepiscopiei Iaşilor, iar până în vara anului viitor, toate parohiile vor fi prezente în reţea.

0 Responses to Proiect inedit în spaţiul bisericesc: A fost lansată „Reţeaua de saituri pentru parohiile din Arhiepiscopia Iaşilor“

Trimiteți un comentariu

Vizitați și „Atelier de familie”

ICOANA ZILEI:

Calendar Creștin Ortodox (Doxologia)

Postări populare