Content feed Comments Feed

„Lepădând toată vrăjirea farmecelor şi necurăţiile perşilor, şi izvodirile cele preameşteşugite, ai alergat la Dumnezeu, Carele cu înţeleaptă purtare de grijă ocârmuieşte cele omeneşti, întru al Căruia nume apostoleşte ai tămăduit neputinţele animalelor şi bolile oamenilor, celor ce cu osârdie se apropie la tine, plăcutule al lui Hristos; pe Carele cu îndrăzneală roagă-L pentru sufletele noastre!“ (Minei pe August, Tipografia Cărţilor Bisericeşti, Bucureşti, 1894, p.88)

Sfântul mucenic şi cuvios Dometie a devenit una prin iubire cu Dumnezeu prin rugăciune şi a început să simtă iubirea pentru toate cele zidite de Dumnezeu. Din această iubire sinceră, Dumnezeu izvorăşte minunile negrăite ale iubirii Sale, iar omul care devine hristofor dobândeşte puterea de a vindeca oamenii purtători de Hristos, dar şi animalele, ca unele ce sunt lăsate spre slujire şi care pot simţi durerea, singurătatea şi suferinţa. Prin sfinţenie, omul sfânt devine una cu creaţia, necoborându-se la nivelul ei instinctual, ci asumând-o, şi ridicând-o, şi sfinţind-o, ca un preot pe altarul propriei vieţi. Sfântul Dometie a surpat tirania demonilor care se manifesta prin vrăjitorie şi farmece, învăţând pe oameni că singurul Dumnezeu este atotputernic, iar omul devine făcător de minuni numai după ce îşi preschimbă firea în lumină şi viaţa în jertfă, după ce vindecă propriul sine de necurăţia egoismului şi se dăruieşte tuturor ca o mireasmă de mult preţ a florilor cereşti.

0 Responses to Sfântul Dometie a surpat tirania demonilor care se manifesta prin vrăjitorie şi farmece

Trimiteți un comentariu

Vizitați și „Atelier de familie”

ICOANA ZILEI:

Calendar Creștin Ortodox (Doxologia)

Postări populare