Content feed Comments Feed

Sfântul Partenie, Episcopul Lampsakului

Publicat de Mihai (admin) duminică, 7 februarie 2010


Sfântul Partenie, Episcopul Lampsakului, este un Mare Sfînt Făcător de minuni al Bisericii Ortodoxe, care a trăit în secolul al IV-lea d. Hr., în timpul domniei Sfântului Împărat Constantin cel Mare. Acest Mare Sfânt din vechime a săvârşit multe şi mari minuni în timpul vieţii sale pe pământ (a înviat trei morţi!!!, a izgonit demonii, a vindecat cancerul şi toate bolile ş.a.), dar a rămas în mare parte necunoscut şi ascuns timp de secole. Însă astăzi revine şi intră năvalnic în viaţa nostră, deoarece Dumnezeu l-a înzestrat pe Sfântul Partenie cu daruri depline, care se potrivesc întru totul nevoilor omului nefericit al zilelor noatre. Preamilostivul Sfânt Partenie săvârşeşete iar zilnic minuni uimitoare, ca odinioară, copleşindu-i cu binefacerile sale pe cei care se apropie de el cu credinţă şi-l cheamă într-ajutor.

Sfântul Partenie picură balsam pe rănile sufletului omului din vremea noastră, îl vindecă de orice boală trupească şi sufletească, dar mai ales de boala blestemată care biciuieşte astăzi omenirea: cancerul. Este în mod deosebit Sfântul Tămăduitor al cancerului. Sfântul Partenie a primit de la Dumnezeu harul vindecării cancerului încă de pe când trăia şi era preot în orăşelul său natal – Melitoupolis, când a tratat-o pe acea femeie căreia cancerul i s-a dezvoltat în părţile cele mai ascunse ale corpului ei (a se vedea pagina despre Viaţa sa). Dar Preabunul Dumnezeu l-a îmbogăţit în zilele noastre pe Sfântul Partenie cu şi mai mult har în vindecarea cancerului, întrucât epoca noastră are mai mare nevoie de aceasta. Datorită minunii prin care a vindecat-o pe femeia bolnavă de cancer, multe referinţe de pe Internet îl prezintă pe Sfântul Partenie ca fiind Sfântul Tămăduitor al cancerului de prostată; dar acţiunea sa binefăcătoare se răsfrânge asupra tuturor formelor de cancer, în orice stadiu ar fi ele. Aceste calităţi de taumaturg îl aseamănă pe Sfântul Ierarh Partenie din Lampsakos cu Sfinţii Apostoli şi i-au atras denumirea de Sfântul Partenie Taumaturgul.

Sfântul Partenie din Lampsakos a mai primit de la Bunul Dumnezeu, încă din timpul vieţii sale, o putere deosebit de mare împotriva demonilor trufaşi, încât îi uşurează şi astăzi pe oamenii care suferă de influenţa magiei, a vrăjilor, a farmecelor şi a altor acţiuni satanice.

Preaminunatul Sfânt Partenie din Lampsakos îi apără pe oamenii din zilele noastre de orice capcană răuvoitoare, salvându-i din diferite primejdii şi pericole. Celor care îl roagă cu credinţă şi evlavie, Marele Făcător de minuni Partenie le rezolvă în chip minunat şi cu totul neaşteptat situaţiile dificile, întrecând de cele mai multe ori nădejdile oamenilor.

Care sunt darurile speciale ale acestui Mare Sfânt din vechime?

Aşa cum am enunţat mai sus, Preabunul Dumnezeu l-a înzestrat pe Sfântul Partenie din Lampsakos – încă din timpul vieţii sale, dar mai ales în zilele noastre – cu trei daruri deosebite, întru totul potrivite şi binefăcătoare omului nefericit al zilelor noastre:

- vindecarea completă a cancerului – de orice fel şi în orice stadiu – şi a tuturor bolilor trupeşti şi sufleteşti;

- scoaterea demonilor şi desfacerea vrăjilor şi a farmecelor;

- salvarea din primejdii, capcane, pericole şi rezolvarea minunată a situaţiilor încurcate.

De ce se vorbeşte despre Sfântul Partenie din Lampsakos şi despre minunile sale uimitoare abia acum (în secolul XXI), când el a trăit secolul al IV-lea d.Hr., iar în ultimele secole a fost în mare parte necunoscut?

Dumnezeu a ales în mod special epoca noastră pentru a reda activitatea de odinioară a a Marelui Său Sfânt Partenie din Lampsakos şi să-l slăvească, înzestrându-l cu daruri şi mai puternice, din următoarele motive:

Darurile depline cu care a fost înzestrat Sfântul Partenie încă din timpul vieţii sale – şi pe care Dumnezeu le-a amplificat în zilele noastre – se potrivesc perfect nevoilor omului de azi (necredinţă, eresuri, boli incurabile, acţiuni demonice, tot felul de primejdii şi nenorociri). Trăsăturile definitorii ale Sfântului Partenie sunt: scoaterea demonilor şi vindecarea cancerului şi a tuturor bolilor – virtuţi şi calităţi de taumaturg, care-l aseamănă cu Sfinţii Apostoli.

Epoca noastră se aseamănă mult cu:

- oraşul păgân Lampsakos din secolul IV d.Hr. – pe al cărui popor, după ce a primit credinţa creştină, l-a păstorit Sfântul Partenie

- primele secole de după Hristos – când creştinismul a trebuit să lupte împotriva idolatriei dezlănţuite

deoarece în zilele noastre păcatul a devenit modă, teoriile materialiste despre lume sunt acceptate de majoritatea oamenilor, iar diavolul atacă fără ruşine prin variate erezii şi culte satanice. La începuturile secolului al IV-lea, când a trăit Sfântul Partenie, credinţa creştină a triumfat şi primul împărat creştin, cel întocmai cu Apostolii, Sfântul Constantin cel Mare, a luat în mâinile sale frâiele statului roman şi a mutat capitala în est, zidind noua Romă, Constantinopolul. Totuşi, în armata lui – pe care a format-o din regiunile cele mai creştine din Asia Mică – creştinii nu depăşeau 18%. Astfel, idolatria se opunea încă cu putere şi existau vetre păgâne care îi izolau în vicleşugurile lor pe oamenii cu bune intenţii, împiedicându-i să îmbrăţişeze dreapta credinţă. Chiar într-o astfel de vatră păgână a trimis Dumnezeu pe Episcopul cel făcător de minuni Partenie, care, prin viaţa sa cea dreaptă şi prin minunile uimitoare pe care le-a săvârşit în numele Domnului Iisus Hristos, a reuşit să-i facă pe lampsakienii idolatri să urască minciuna şi să se boteze în numele Preasfintei Treimi, prăbuşind astfel fortăreţele necuratului vrăjmaş al neamului omenesc.

Întrucât epoca noatră are nevoie intensă de reevanghelizare, Sfinţii înzestraţi cu daruri de Sus şi experienţă în lucrarea misionară – cum este Marele Episcop al Lampsakienilor, Partenie – sunt pe deplin potriviţi zilelor noatre, deoarece ei se pot apropia de noi şi ne pot ajuta.

Astfel, steaua luminătoare, care se numeşte Partenie, îşi face din nou apariţia în zilele noastre, luminând toată omenirea cu dragostea imensă şi grija părintească care-l caracterizează.

0 Responses to Sfântul Partenie, Episcopul Lampsakului

Trimiteți un comentariu

Vizitați și „Atelier de familie”

ICOANA ZILEI:

Calendar Creștin Ortodox (Doxologia)

Postări populare