Content feed Comments Feed

2011 anul Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii în Patriarhia Română

Publicat de Mihai (admin) sâmbătă, 1 ianuarie 2011

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât în şedinţa de lucru din 6 iulie 2010 proclamarea de către Patriarhia Română a anului 2011 ca 'An Omagial al Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii în Patriarhia Română'. Actul oficial a fost citit, de Anul Nou, de arhim. Timotei Aioanei, Mare Eclesiarh al Catedralei patriarhale.

Sfântul Sinod al Bisericii noastre a hotărât din 2008 ca fiecare an, în Patriarhia Română, să fie dedicat unei teme omagiale. Astfel, anul 2009 a fost consacrat 'Comemorării Sfântului Vasile cel Mare şi al celorlalţi Sfinţi Capadocieni', iar anul 2010 - 'Crezului Ortodox şi Autocefaliei româneşti'. În Patriarhia Română, tradiţia continuă cu proclamarea anului 2011 ca 'An Omagial al Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii'. Proclamarea oficială a fost făcută sâmbătă, 1 ianuarie 2011, de către Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împuternicitul Sfântului Sinod.

'Noi astăzi am făcut proclamarea solemnă a ceea ce a hotărât Sfântul Sinod în vara anului trecut. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să ne gândim la faptul că purtăm numele de creştini, numele lui Hristos, că suntem binecuvântaţi de Preasfânta Treime în numele Căreia ne-am botezat şi avem binecuvântare de la Mântuitorul Iisus Hristos Care S-a botezat la Iordan şi Care a participat împreună cu Maica Domnului şi ucenicii Săi la nunta din Cana Galileii, săvârşind acolo prima Sa minune, şi anume transformarea apei în vin ca binecuvântare a iubirii dintre soţ şi soţie şi ca semn al faptului că prin familie noi ne înălţăm duhovniceşte şi învăţăm iubirea unei familii mai mari, şi anume: Biserica lui Hristos, Biserica Preasfintei Treimi', a spus Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. În continuare, arhim. Timotei Aioanei a citit actul oficial:

'Cu frăţească dragoste, Vă aducem la cunoştinţă că Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în şedinţa sa de lucru din 6 iulie 2010, a luat în examinare referatul Cancelariei Sfântului Sinod în legătură cu proclamarea de către Patriarhia Română a anului 2011 ca 'Anul omagial al Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii în Patriarhia Română'. Având în vedere că prin hotărârea Permanenţei Consiliului Naţional Bisericesc din 25 februarie 2010 s-a aprobat, la iniţiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, ca proiectul privind proclamarea anului 2011 ca 'Anul omagial al Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii în Patriarhia Română' să fie prezentat în cadrul şedinţei Sfântului Sinod pentru analiză şi aprobare.

Ţinând seama de programul-cadru pentru realizarea, în anul 2011, a proiectului religios-duhovnicesc, cultural-editorialistic şi mediatic intitulat '2011 - Anul omagial al Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii în Patriarhia Română', elaborat de Cancelaria Sfântului Sinod, cu aprobarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, redat după cum urmează:

I. În primul semestru al anului 2011:

A. Va fi tratată complementar şi prezentată credincioşilor tema Taina Sfântului Botez, din următoarea perspectivă:

1. Prezentare istorică:

a) Sfântul Botez în Sfânta Scriptură: prefigurare în Vechiul Testament şi realitate în Noul Testament;

b) Sfântul Botez în perioada patristică;

c) Influenţe scolastice şi neoscolastice;

d) Sfântul Botez în teologia contemporană.

2. Slujba Sfintei Taine a Botezului - semnificaţie teologică şi existenţială.

3. Pregătirea părinţilor după trup şi a părinţilor duhovniceşti (naşii) pentru botezul copiilor.

4. Pastoraţia celor botezaţi, a familiei creştine sau a instituţiilor care contribuie la creşterea, educarea şi formarea copiilor.

5. Sfânta Taină a Botezului la orele de religie şi în proiectul 'Hristos împărtăşit copiilor'.

6. Practici neortodoxe privind săvârşirea botezului:

a) Influenţe păgâne şi sincretiste;

b) Reduceri sau deformări de ritual;

c) Nume necreştine;

d) Naşi improvizaţi (de altă credinţă sau fără credinţă).

7. Botezul copiilor în familii mixte din punct de vedere confesional sau interreligios.

B. Susţinerea de emisiuni cu prioritate la Radio Trinitas şi la Trinitas TV, la posturile de radio bisericeşti locale, precum şi contribuţii în Ziarul Lumina, în presa bisericească centrală şi eparhială;

C. Realizarea de studii, comentarii şi bibliografii cu conţinut biblic, istoric, dogmatic, liturgic, omiletic-catehetic, pastoral-social şi ecumenic pentru prezentarea Tainei Sfântului Botez în cadrele prezentate la paragraf I, lit. A.

II. În al doilea semestru al anului 2011:

A. Va fi tratată complementar şi prezentată credincioşilor tema Taina Sfintei Cununii, din următoarea perspectivă:

1. Prezentare istorică:

a) Taina Cununiei în Sfânta Scriptură: prefigurare în Vechiul Testament şi realitate în Noul Testament;

b) Taina Cununiei în perioada patristică;

c) Influenţe scolastice şi neoscolastice;

d) Taina Cununiei în teologia contemporană.

2. Slujba Sfintei Taine a Cununiei - semnificaţie teologică şi existenţială.

3. Pregătirea mirilor, a părinţilor trupeşti şi a părinţilor duhovniceşti (naşii) pentru primirea Tainei Cununiei.

4. Pastoraţia mirilor, a familiei creştine sau a instituţiilor care contribuie la educarea şi formarea familiei.

5. Naşterea de prunci, ca dar şi binecuvântare a familiei creştine.

6. Sfânta Taină a Cununiei la orele de religie şi în programele catehetice.

7. Practici neortodoxe privind săvârşirea cununiei:

a) Influenţe păgâne şi sincretiste;

b) Reduceri sau deformări de ritual (oficierea în afara locaşului de cult; logodna neurmată de cununie, problema dispenselor în post etc.);

c) Practici necanonice şi nelegale (gradele de rudenie, cununia a doua şi a treia fără atestarea divorţului, obligativitatea certificatului de căsătorie emis de starea civilă etc.);

d) Naşi improvizaţi (de altă credinţă sau fără credinţă).

8. Problema familiilor mixte din punct de vedere confesional sau interreligios.

B. Susţinerea de emisiuni cu prioritate la Radio Trinitas şi la Trinitas TV, la posturile de radio bisericeşti locale, precum şi contribuţii în Ziarul Lumina, în presa bisericească centrală şi eparhială;

C. Realizarea de studii, comentarii şi bibliografii cu conţinut biblic, istoric, dogmatic, liturgic, omiletic-catehetic, pastoral-social şi ecumenic pentru prezentarea Tainei Sfintei Cununii în cadrele prezentate la paragraf II, lit. A.

III. În ultimul trimestru din anul 2011, la Palatul Patriarhiei se va organiza o şedinţă solemnă a Sfântului Sinod cu tema '2011 - Anul omagial al Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii în Patriarhia Română', precum şi organizarea unei expoziţii tematice cuprinzând cele mai frumoase şi reprezentative fresce, icoane, miniaturi, broderii şi ţesături, mozaicuri şi vitralii care să reflecte Botezul şi Familia creştină în arta bisericească ortodoxă.

IV. Pe toată durata anului 2011, la nivelul eparhiilor şi al instituţiilor de învăţământ teologic, se vor organiza dezbateri şi colocvii teologice, elabora studii istorico-teologice şi comentarii pastoral-misionare, desfăşura concursuri artistice (iconografice, muzicale) pe diverse niveluri (elevi, studenţi, artişti profesionişti).

V. Ca parte a programului-cadru naţional bisericesc, la Conferinţa pastoral-misionară semestrială din primăvara anului 2011 se va trata tema '2011 - Anul omagial al Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii în Patriarhia Română', cu posibilitatea aprofundării acesteia fie la Conferinţa pastoral-misionară semestrială din toamna anului 2011, fie la una din conferinţele preoţeşti administrative lunare pe care o va stabili fiecare eparhie.

VI. În scopul realizării unor materiale vizuale despre 'Anul omagial al Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii în Patriarhia Română', redactorii postului de televiziune Trinitas TV şi ai Ziarului Lumina vor solicita colaborarea centrelor eparhiale pentru identificarea în biserici şi mănăstiri, precum şi în biblioteci, a celor mai frumoase şi reprezentative fresce, icoane, miniaturi, broderii şi ţesături, mozaicuri şi vitralii, care să reflecte Botezul şi Familia creştină în arta bisericească ortodoxă. Întregul material va fi cuprins într-un album intitulat 'Familia creştină în arta sacră', care va fi publicat sub îngrijirea Centrului de Presă Basilica al Patriarhiei Române.

VII. Pentru folosul duhovnicesc al credincioşilor şi ca mijloc de catehizare şi educare a tineretului ortodox, prin grija Sectorului teologic-educaţional al Administraţiei Patriarhale, se va publica un volum intitulat 'Familia creştină, din punct de vedere religios, spiritual, cultural şi social', Patriarhul României urmând a desemna colectivul de autori care să pregătească volumul pentru tipar.

Luând act de caracterul naţional bisericesc al acestui proiect de program-cadru cu importante implicaţii în susţinerea şi promovarea învăţăturii de credinţă ortodoxe despre cele două Sfinte Taine, afirmarea rolului familiei creştine, din punct de vedere religios, spiritual, cultural şi social, apărarea familiei creştine în faţa provocărilor contextului contemporan secularizat, precum şi necesitatea aprofundării acestuia prin dezbateri şi colocvii teologice, elaborarea de studii istorico-teologice şi comentarii liturgice şi pastoral-misionare, organizarea unor concursuri tematice, care să reflecte rolul familiei creştine, din punct de vedere religios, spiritual, cultural şi social, precum şi a evidenţierii acestui program-cadru prin mijloacele media şi publicistice ale Bisericii noastre.

În urma lămuririlor suplimentare prezentate în plen de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, la propunerea Comisiei teologice, liturgice şi didactice, precum şi a votului exprimat cu unanimitate, Sfântul Sinod a hotărât:

1. Ia act şi aprobă iniţiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel privind proclamarea de către Patriarhia Română a anului 2011 ca 'Anul omagial al Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii în Patriarhia Română'.

2. Aprobă programul-cadru naţional bisericesc în 7 puncte (I-VII), iniţiat şi propus de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, redat în referatul Cancelariei Sfântului Sinod, care va fi adus la cunoştinţa eparhiilor, pentru realizarea proiectului religios-duhovnicesc, cultural-editorialistic şi mediatic intitulat '2011 - Anul omagial al Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii în Patriarhia Română'.

3. Aprobă ca, în fiecare eparhie şi în fiecare şcoală teologică, ierarhii eparhioţi să ia măsurile necesare pentru a ilustra programul-cadru naţional bisericesc intitulat '2011 - Anul omagial al Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii în Patriarhia Română', prin acţiuni şi manifestări locale (media, publicistice, conferinţe, întruniri şi simpozioane pastorale, teologice, cultural-educative), cu contribuţia profesorilor de teologie, a specialiştilor, a preoţilor şi monahilor, subliniindu-se importanţa Familiei creştine în viaţa Bisericii şi a credincioşilor, o atenţie specială acordându-se receptării acestui program de către tineret.

4. Aprobă publicarea, prin grija Sectorului teologic-educaţional al Administraţiei Patriarhale, a unui volum dedicat Familiei creştine, din punct de vedere religios, spiritual, cultural şi social, pentru folosul duhovnicesc al credincioşilor şi ca mijloc de catehizare şi educare a tineretului ortodox, precum şi a unui volum dedicat Botezului, din punct de vedere liturgic, canonic şi pastoral.

5. Aprobă elaborarea şi publicarea, sub îngrijirea Centrului de Presă Basilica al Patriarhiei Române, a unui album intitulat 'Familia creştină în arta sacră', care va cuprinde cele mai frumoase şi reprezentative fresce, icoane, miniaturi, broderii şi ţesături, mozaicuri şi vitralii, care să reflecte Botezul şi Familia creştină în arta bisericească ortodoxă.

6. Ca parte a programului-cadru naţional bisericesc, aprobă ca la Conferinţa pastoral-misionară semestrială de primăvară din anul 2011 să se trateze subiectul intitulat '2011 - Anul omagial al Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii în Patriarhia Română', structurat pe cadrele redate la punctele I şi II din prezenta comunicare, cu posibilitatea continuării aprofundării acesteia fie la Conferinţa pastoral-misionară semestrială din toamna anului 2011, fie la una din conferinţele preoţeşti administrative lunare pe care o va stabili fiecare eparhie.

Aducându-Vă la cunoştinţă această hotărâre a Sfântului Sinod, Vă rugăm să binevoiţi a lua măsurile necesare pentru înştiinţarea tuturor unităţilor bisericeşti şi de învăţământ teologic din eparhie, precum şi a clerului, monahilor şi credincioşilor din eparhie prin mijlocirea presei eparhiale.

Cu frăţească întru Hristos îmbrăţişare,

Preşedintele Sfântului Sinod

† Daniel

Arhiepiscopul Bucureştilor,

Mitropolitul Munteniei şi Dobrogei,

Locţiitor al Tronului Cezareei Capadociei şi

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Secretarul Sfântului Sinod

† Ciprian Câmpineanul

Episcop-vicar patriarhal

0 Responses to 2011 anul Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii în Patriarhia Română

Trimiteți un comentariu

Vizitați și „Atelier de familie”

ICOANA ZILEI:

Calendar Creștin Ortodox (Doxologia)

Postări populare