Content feed Comments Feed

La Huşi a fost întronizat al 51-lea episcop

Publicat de Mihai (admin) luni, 29 iunie 2009


Cele peste 400.000 de suflete ale Episcopiei Huşilor au de azi un nou arhipăstor. Preasfinţitul Corneliu Onilă, timp de 10 ani arhiereu-vicar în această eparhie, a fost întronizat ca cel de-al 51-lea Episcop al Huşilor. Preasfinţia Sa a fost ales în această demnitate de Sfântul Sinod al BOR pe 18 iunie 2009, după ce, la 24 aprilie, vrednicul de pomenire Episcop Ioachim Mareş a plecat în lumea veşniciei. Ceremonia de întronizare a fost oficiată ieri, de hramul Catedralei episcopale din Huşi, după Sfânta Liturghie, de Înalt Preasfinţitul Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, alături de alţi 20 de arhierei din Biserica noastră. Au fost prezenţi aproximativ 5.000 de credincioşi, zeci de clerici, autorităţi locale şi centrale.

Slujba Sfintei Liturghii, care a precedat ceremonia de întronizare, a fost oficiată de Înalt Preasfinţitul Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, împreună cu 20 de ierarhi ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, înconjuraţi de un sobor de 20 de preoţi şi diaconi. Aproximativ 100 de preoţi au stat în mulţimea de credincioşi, purtând epitrahile. Ceremonia a avut loc pe o scenă amenajată în curtea Catedralei episcopale din Huşi, care şi-a serbat ieri hramul. Au participat oficialităţi centrale şi locale, dar şi PS Petru Gherghel, Episcopul romano-catolic de Iaşi.

„Este îndatorat să păstreze neştirbită credinţa Bisericii Ortodoxe chiar cu preţul vieţii sale“

După ce ierarhii şi preoţii s-au împărtăşit, PS Ioachim Băcăuanul, Arhiereu-Vicar al Episcopiei Romanului, a citit Gramata mitropolitană de instalare, prin care PS Corneliu a primit împuternicirea canonică de arhipăstorire ca Episcop al Huşilor, cu toate oraşele şi satele care ţin astăzi şi vor ţine şi în viitor de această eparhie. În gramată sunt amintite calităţile care au cântărit în faţa Sfântului Sinod, când a fost ales: „Pregătirea teologică, râvna pentru misiunea Bisericii, ascultarea faţă de Sfântul Sinod, Sinodul Mitropolitan al Moldovei şi Bucovinei, de PS Episcop Ioachim al Huşilor şi de rânduielile canonice ale Bisericii Ortodoxe au constituit motivaţia alegerii PS Corneliu ca Episcop al Huşilor în data de 18 iunie 2009. În cadrul exercitării slujirii de Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei înmânez, cu credinţă în ajutorul lui Dumnezeu, Preasfinţitului Episcop Corneliu cârja arhipăstorească, aşezându-l în scaunul de Episcop al Huşilor (...) Preasfinţia Sa este îndatorat să păstreze neştirbită credinţa Bisericii Ortodoxe a lui Hristos chiar cu preţul vieţii sale; să dea dovadă de jertfelnicie în lucrarea pastoral-misionară şi în opera filantropică; să aibă grijă deosebită pentru construcţia de noi biserici; să sprijine viaţa mănăstirească şi să înfiinţeze grădiniţe şi şcoli; să manifeste atenţie deosebită faţă de pastoraţia tinerilor, a celor bătrâni şi bolnavi; să lupte pentru întoarcerea la credinţă a celor rătăciţi; să sprijine pe creştinii ortodocşi români din Basarabia; să aibă dragoste faţă de toţi. Din partea Preasfinţiei Sale aşteptăm cinstire şi ascultare faţă de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, de Sinodul Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, de legile creştineşti ale Ţării.“

De asemenea, prin gramată, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei recomandă cu dragoste şi căldură pe PS Episcop Corneliu tuturor preoţilor şi credincioşilor din parohiile Episcopiei Huşilor, precum şi tuturor vieţuitorilor sfintelor mănăstiri din această eparhie.

În cuvântul rostit cu prilejul acestui important eveniment pentru suflarea ortodoxă din judeţul Vaslui, Mitropolitul Teofan a vorbit despre activitatea misionară a PS Corneliu în cei 13 ani cât a fost Arhiereu-Vicar la Huşi, precum şi despre noua sa responsabilitate ca Episcop titular în această parte a Moldovei. „În ce constă această sarcină? Textul Evangheliei după Matei, capitolul 16, şi cel din Epistola a doua către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, capitolele 11 şi 12, citite astăzi la Sfânta Liturghie, oferă răspunsul adecvat: «Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu Celui viu». Preasfinţitul Corneliu este chemat de Biserică să zăbovească jertfelnic la inima sutelor de mii de credincioşi ai judeţului Vaslui şi să le mărturisească pe «Hristos, Fiul lui Dumnezeu Celui viu». Pe această sfântă mărturisire, Preasfinţia Sa este îndatorat să continue zidirea Bisericii din Eparhia Huşilor. Având pe Hristos, în Care arhiereul viază, se mişcă şi există (Faptele Apostolilor 17, 28), ca izvor de putere, zidirea Bisericii se împlineşte frumos, armonic, adânc şi plenar, iar «porţile iadului nu o vor birui» (Matei 16, 18) pe dânsa.“

După aceasta, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei i-a dăruit PS Corneliu crucea pectorală, engolpionul cu chipul Maicii Domnului, camilafca neagră, cârja episcopală, după care, noul Episcop a fost condus la tronul arhieresc cu rostirea formulelor specifice.

A urmat mesajul PF Daniel, care a fost citit de PS Ciprian Câmpineanul, Episcop-Vicar Patriarhal şi secretar ales al Sfântului Sinod. De asemenea, Preasfinţia Sa a dăruit PS Corneliu, din partea PF Daniel, o cruce pectorală şi un engolpion (ornate), precum şi o cruce de binecuvântare.

Credincioşii, alături de noul Episcop al Huşilor

Credincioşii din judeţul Vaslui, care au participat la Sfânta Liturghie în cadrul căreia a fost întronizat noul Episcop al Huşilor, au spus că s-au rugat pentru PS Corneliu: „Am venit să particip la întronizarea PS Corneliu ca Episcop al Huşilor. A fost un moment emoţionant pentru mine, fiind prima dată când am văzut o astfel de ceremonie în prezenţa a unui număr atât de mare de ierarhi şi preoţi. M-am rugat şi eu pentru sănătatea Preasfinţiei Sale şi sper ca Dumnezeu să-l ajute în lucrarea pastoral-misionară“, a declarat Constantin Danciu din localitatea Fălciu, judeţul Vaslui.

0 Responses to La Huşi a fost întronizat al 51-lea episcop

Trimiteți un comentariu

Vizitați și „Atelier de familie”

ICOANA ZILEI:

Calendar Creștin Ortodox (Doxologia)

Postări populare