Content feed Comments Feed

Stilismul românesc: o altă faţă a Antihristului

Publicat de Mihai (admin) miercuri, 5 mai 2010

Iată că, după sminteala din Săptămâna Patimilor, stiliştii români au început să facă din nou exces de zel, însămânţând vrajbă şi dezbinare pe alte site-uri Creştin-Ortodoxe. În acest articol am demonstrat că nu sunt o grupare legală din punct de vedere canonic. Mai nou, inventează circumstanţe atenuante privind hirotonia invalidă a celor doi : Evloghie Oţa şi Meftodie Marinache întru episcopi. Dar v-aţi întrebat vreodată: de către cine au fost ei hirotoniţi? Pe internet avem informaţia că această hirotonie ilegală a fost săvârşită de PS Galaction Cordun.
Cine a fost acesta?

Fostul PS Galaction Cordun a fost caterisit (și depus) de Sfântul Sinod al B.O.R. pentru grave abateri morale și sminteli publice repetate, și după avertismente repetate vreme de aproape 20 ani!!! Dar pentru a nu-și pierde ”privilegiile” în fața oamenilor neștiutori (off, grea boală slava deșartă și nepocăința!), el s-a dus la stiliști ca un fur de cele sfinte, continuând să-și aroge statutul de arhiereu. Deși cu ani înainte l-a hirotonit pe Părintele Cleopa ierodiacon si ieromonah, acum fiind scos din rândul clericilor și al monahilor, G.Cordun a încercat să-l momească și pe părintele Cleopa promițându-i că-l va face episcop, vicarul lui, la stiliști. Părintele Cleopa l-a avertizat pe ”moș Grigore Cordun”că nu mai are drept de a purta veșmintele, necum de a mai sluji Sfânta Liturghie și de a hirotoni, îndemnându-l la pocăință. Dar, mândria lui G.Cordun a continuat… A ”hirotonit” fără nici un drept doi ”episcopi” necanonici, iar apoi lucrurile s-au propagat în avalanșă până astăzi. Sunt deja 10 ”episcopi” stiliști și un ”mitropolit”, fără succesiune apostolică. De aceea, stiliștii români sunt în afara Bisericii, și sărmanii continuă mândria și înșelarea cu o bravare și dârzenie de îndrăciți… Nici o Biserică Ortodoxă, nici chiar pe stil vechi, nu-i recunoaște. Cât despre rebotezarea și remiruirea ortodocșilor de pe stilul (calendarul) nou, acestea sunt semne clare de erezie și de hulire a Duhului Sfânt din B.O.R. care a dat și dă mereu Sfinți, pentru că Hristos – Dumnezeul Cel Viu și Adevărat este capul Bisericii, și El Își sfințește ucenicii și din vremea liniștii și din vremea prigoanelor (și comunistă și post ‘89).

Trebuie să le reamintim acestora că Dumnezeu nu face minuni dacă respecţi un calendar, ci El le face după măsura credinţei tale.

Mulţi invocă faptul că Iordanul se întoarce când se săvârşeşte slujba de Bobotează pe vechi. Încă şi faptul că Lumina Sfântă vine când serbăm Paştile tot pe vechi. Aceasta ca şi cum Dumnezeu ar fi condiţionat de timp. Oameni buni, oare Dumnezeu face să se întoarcă Iordanul pentru că acolo se respectă calendarul vechi, sau pentru că preoţii împreună cu Patriarhul lor se roagă lui Dumnezeu, sfinţind, după rânduiala întregii Biserici Creştin-Ortodoxe, apa? Oare Dumnezeu face ca să vină Sfânta Lumină la fiecare Paşti, cinstind calendarul vechi, sau la rugăciunile Patriarhului şi a preoţilor? Ce este mai mare: calendarul sau rugăciunea; credinţa sau calendarul?

Mântuitorul nostru Iisus Hristos spune: “Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece” (Matei 24, 35). Aceasta o zicea referitor la venirea sfârşitului lumii. Oare pentru a mai amâna Apocalipsa ce soluţie este mai bună: trecerea la vechiul calendar sau pocăinţa? Cei de pe stil vechi din România spun că trecerea la vechiul calendar este soluţia. De ce zic asta? Pentru că ei turuie cu anatemele Sfinţilor împotriva acestui calendar, neînţelegând că litera ucide duhul. Anatemizând calendarul, de fapt, au anatemizat pe aceia care-l utilizează în scopuri satanice. Aşa şi cuţitul este folosit pentru a tăia pâinea, dar din cauza celor care-l folosesc pentru a ucide trebuie scos din uz?

O altă acuzaţie adusă nouă (cea mai gravă!) este că am fi căzuţi din Har (eretici). Este o acuzaţie lipsită de fond, deoarece în B.O.R. harul este lucrător. Faptul că Aghiasma mare şi cea mică nu se strică, ar trebui să le dea de gândit. Fraţilor, noi ortodocşii nu mergem după împărţirea scolastică a slujbelor în Taine şi Ierurgii. Slujba de sfinţire a apei din care rezultă Aghiasma mare (la Bobotează) sau mică (la începutul fiecărei luni, sau la sfeştaniile săvârşite în casele credincioşilor) este şi ea o Taină, nu o Ierurgie. Dacă am fi căzuţi din har, n-ar mai lucra Duhul Sfânt şi ni s-ar strica Aghiasma ca a papistaşilor. Asta este doar un aspect…(cred eu, destul de clar).

Totuşi de ce să credem că stilismul este o faţă a Antihristului? Tocmai pentru că numai diavolul însămânţează ură şi dezbinare între creştini.

Dacă la începuturile creştinismului a dus o politică de exterminare a creştinilor, pe urmă, văzând că nu este chip de a-i şterge de pe faţa pământului, a făurit ereziile.

Astfel “s-a infiltrat” cu succes în cler, pe care l-a îndemnat să filosofeze asupra lucrurilor ce o minte mărginită nu le poate cuprinde. Aşa s-au născut toate ereziile, ereziarhii căutând prin prisma logicii să-şi explice Tainele lui Dumnezeu. S-a ajuns la dezbinare între creştini, lucru ce l-a speculat diavolul, tocmai pentru a pregăti lumea de venirea lui Antihrist. Încetul cu încetul episcopi şi preoţi care erau creştini, au căzut în laţurile satanei devenind propovăduitori ai ereziilor, eretici. O mare parte din lumea creştină le-a urmat, aceste erezii dăinuind până astăzi. Însă ruptura cea mai mare s-a făcut în urma mândriei latinilor de a nu accepta învăţătura de credinţă al Celor Şapte Sinoade Ecumenice, formulată de Sfinţii Părinţi.

Astfel diavolul a obţinut cea mai mare victorie în bătălia cu creştinii, împărţind lumea în două.

Pe urmă, din secolul 14 şi până în prezent i-a fărămiţat pe Apuseni în mii de secte. Acum 5 ani în America erau înregistrate peste 10.000 de secte, care de care mai “creştine”.

În Răsărit de abia în secolul 20, prin introducerea noului calendar, a reuşit să dezbine Biserica, din Ea căzând doar “marii apărători ai lui” însă nu a unităţii Bisericii, după pilda Sfinţilor Părinţi. Deşi calendarul nu este motiv serios de schismă pentru că nu încalcă vreo dogmă a Sfinţilor Părinţi, totuşi diavolul şi-a găsit adepţi, mânaţi de duhul acriviei.

În România, nu ştiu prin ce fel de iconomie, a fost pus ca întâistătător Galaction Cordun, deşi un CATERISIT, nu poate fi repus în treaptă decât după ce s-a pocăit şi numai după întrunirea sinodului Bisericii, format din: EPISCOPI, PREOŢI, DIACONI, MIRENI, MONAHI.

Mă întreb: cum au putut aplica principiul iconomiei neavând un sinod care să-l reabiliteze, iar în cazul schimbării calendarului au aplicat acrivia? Cum se împacă una cu alta?

Iată de ce stilismul românesc (toate cele 5 grupări) este o faţă a Antihristului. Scopul diavolului este de a dezbina cât poate de mult creştinătatea, iar la noi a reuşit-o prin stilişti! De ce? Pentru că “o turmă mică” e mai uşor de controlat decât un întreg Răsărit.

Însă nu s-a oprit aici, creând stilismul. Văzând că în temniţele comuniste a murit aproape o generaţie de creştini ortodocşi pe stil nou şi că sunt mari făcători de minuni, a făcut în aşa fel încât să ia amploare mişcarea ecumenistă.

Astfel, această mişcare va uni tot ceea ce a dezbinat, însă nu pentru a determina oamenii să se închine Adevăratului Dumnezeu, ci lui antihrist, liderul acesteia.

Deci toate ereziile şi schismele sunt planurile diavolului pentru a schimba închinarea la Hristos cu închinarea la antihrist.

0 Responses to Stilismul românesc: o altă faţă a Antihristului

Trimiteți un comentariu

Vizitați și „Atelier de familie”

ICOANA ZILEI:

Calendar Creștin Ortodox (Doxologia)

Postări populare