Content feed Comments FeedDă sfat celui înţelept şi el se va face şi mai înţelept;
învaţă pe cel drept şi el îşi va spori ştiinţa lui. (Pilde 9, 9)

Duminica Tinerilor Studenţi

20 septembrie 2009

Ierarhii Conferinţei Episcopilor Ortodocşi Canonici din America

Clerului, cinului monahal şi credincioşilor sfintelor Biserici Ortodoxe din America

Iubiţii noştri întru Hristos Iisus,

Har vouă şi pace de la Dumnezeu Tatăl şi de la Domnul Iisus Hristos şi de Duhul Sfânt!

În acest nou an bisericesc noi, ierarhii Conferinţei Episcopilor Ortodocşi Canonici din America, vă salutăm cu dragoste părintească. Pentru a sprijini Asociaţia Creştin Ortodoxă (OCF), care se ocupă de studenţii din campusurile universitare, am desemnat duminica din 20 septembrie 2009 ca şi Duminică a Tinerilor Studenţi şi cerem creştinilor ortodocşi din America de Nord să-i îi amintească în gând şi la rugăciune pe studenţi.

În societatea secularizată şi ameninţătoare din punct de vedere moral în care trăiesc, studenţii noştri sunt asaltaţi continuu de influenţe care încearcă să-i îndepărteze de credinţa lor creştin ortodoxă. Păstrând nădejdea că ei pot trece cu bine prin aceşti importanţi ani ai educaţiei şi vor deveni adulţi credincioşi, noi suntem hotărâţi să le oferim orice ajutor în această perioadă de tranziţie de la adolescenţă la maturitate. Înţelepciunea şi dreptatea pe care le oferă educaţia prin OCF sunt stâlpi de nădejde ai vieţii lor. Pe acestea dorim să le dezvoltăm.

Filialele locale ale OCF, acum în număr de 270, oferă spaţii de adăpost spiritual iubiţilor noştri studenţi. Ca şi prezenţă a Bisericii Ortodoxe în campusurile universitare, aceste filiale au un rol educativ şi spiritual. În cadrul acestor comunităţi, cu ajutorul preoţilor şi a parohiilor din zonă, studenţii au şansa creşterii şi maturizării în înţelepciunea şi dreptatea Domnului nostru Iisus Hristos.

Această lucrare vitală ce se desfăşoară în campusurile locale este sprijinită de programele naţionale şi resursele OCF. Programe ca şi “College Conference,” “Real Break,” “Just Love” şi altele ajută la transmiterea experienţelor pozitive şi transformatoare care nasc un entuziasm şi o dorinţă a tinerilor să continue dezvoltarea lor spirituală. Web situl www.ocf.net, acum reînnoit, oferă o reţea prin care studenţii, părinţii, familiile şi parohiile pot învăţa şi pot transmite mesajul Evangheliei.

Rugăm pe toţi preoţii să amintească credincioşilor despre această importantă misiune faţă de tineri în Duminica Tinerilor Studenţi şi să ofere studenţilor şansa de a împărtăşi credincioşilor din parohie experienţele lor din cadrul OCF. Încurajăm orice sprijin pentru această lucrare ce se desfăşoară la nivel naţional şi cerem tuturor credincioşilor să îi pomenească pe studenţi în rugăciunea lor către Domnul, ca El să continue să-şi reverse binecuvântările peste ei.

Cu mulţumire adusă lui Dumnezeu şi tuturor celor angajaţi în această lucrare a OCF, ne rugăm ca studenţii noştri să crească în har şi în cunoaşterea Domnului nostru Iisus Hristos (2 Petru 3, 18) şi să fie un semn al prezenţei Lui în campusurile universitare ale ţării noastre.


Cu binecuvântări părinteşti şi dragoste în Hristos,


† Arhiepiscop DEMETRIOS, preşedinte, Arhiepiscopia Ortodoxă Greacă din America

† Mitropolit PHILIP, vicepreşedinte, Arhiepiscopia Antiohiană Creştin Ortodoxă din America de Nord

† Mitropolit CHRISTOPHER, secretar, Biserica Ortodoxă Sârbă din SUA şi Canada

† Mitropolit NICHOLAS de Amissos, Episcopia Americană Carpato-Rusească din SUA

Arhiepiscop NICOLAE, Arhiepiscopia Ortodoxă Română din cele două Americi

† Mitropolit JOSEPH, Biserica Ortodoxă Răsăriteană Bulgară

† Mitropolit JONAH, Biserica Ortodoxă în America

† Mitropolit CONSTANTIN, Biserica Ortodoxă Ucrainiană în SUA

Pr. Iconom Stavrofor Alexander Abramov, Reprezentantul Patriarhiei Moscovei în SUA

† Episcop ILIA de Philomelion, Episcopia Ortodoxă Albaneză din America

0 Responses to Mesajul Conferinţei Episcopilor Ortodocşi Canonici din America la Duminica Tinerilor Studenţi

Trimiteți un comentariu

Vizitați și „Atelier de familie”

ICOANA ZILEI:

Calendar Creștin Ortodox (Doxologia)

Postări populare