Content feed Comments Feed

Moment festiv în Episcopia Huşilor: Un deceniu de slujire arhierească

Publicat de Mihai (admin) marți, 24 noiembrie 2009

La praznicul Intrării în Biserică a Maicii Domnului, Episcopia Huşilor a fost în sărbătoare, dat fiind faptul că Preasfinţitul Părinte Corneliu, chiriarhul ei, a aniversat 10 ani de slujire arhierească.

Evenimentul a fost marcat prin oficierea Sfintei Liturghii de către Preasfinţia Sa, înconjurat de un ales sobor de 18 preoţi şi 4 diaconi. Din soborul de slujitori au făcut parte clericii din Administraţia Eparhială, părinţii protoierei din cele cinci protopopiate ale eparhiei, membrii celor două Consistorii Eparhiale, slujitorii Catedralei episcopale şi alţi clerici invitaţi.

În timpul Sfintei Liturghii, în cadrul Ecteniei întreite, au fost rostite rugăciuni de mulţumire pentru toate binefacerile revărsate asupra Preasfinţitului Părinte Episcop Corneliu în răstimpul celor 10 ani de arhierie.

După momentul împărtăşirii clericilor, Preasfinţia Sa a rostit un însufleţitor cuvânt de învăţătură privitor la evenimentul deosebit prăznuit de Biserică, şi anume Intrarea Maicii Domnului în Biserică, explicând credincioşilor amănunte despre această etapă din viaţa Maicii Domnului.

Preasfinţia Sa a împărtăşit apoi cu Preacuratele Taine un număr mare de credincioşi şi elevi seminarişti prezenţi la slujbă.

La finalul slujbei, Preasfinţitul Corneliu a hirotesit în treapta de protosinghel pe ieromonahii Iorest Matei şi Serafim Mihalache, vieţuitori ai Mănăstirii „Sf. Ap. Petru şi Pavel“ din cadrul Centrului Eparhial Huşi. Momentul a fost urmat de hirotesia întru arhidiacon a părintelui profesor Andrei Zăgan, directorul Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Sf. Ioan Gură de Aur“ din Huşi. În cuvântul său, exarhul mănăstirilor din eparhie, arhimandrit Serafim Bodnar, a vorbit apoi celor prezenţi despre aniversarea festivă din viaţa Părintelui Episcop Corneliu, adresând ierarhului nostru urări de viaţă îndelungată, sănătate şi realizări în slujirea eparhiei. La cuvântul părintelui exarh, Preasfinţitul Episcop Corneliu a răspuns mulţumind Bunului Dumnezeu pentru toate darurile oferite pe parcursul acestor ani. Preasfinţia Sa a rememorat cei 10 ani de slujire arhierească şi a amintit o parte din realizările din această perioadă, printre care amintim sprijinul substanţial oferit celor aflaţi în nevoie - persoane sărace sau aflate pe paturile spitalelor din judeţ -, hirotonia tinerilor candidaţi pe seama parohiilor din eparhie, sfinţirea de biserici, efectuarea de vizite canonice şi slujiri arhiereşti, precum şi activitatea de profesor în cadrul Seminarului Teologic din Huşi.

După această aducere-aminte, clericii, elevii seminarişti şi credincioşii prezenţi au cântat Preasfinţitului Părinte Corneliu tradiţionalul „La mulţi ani“ şi au intonat imnul arhieresc pentru cel care este rânduit de Dumnezeu să fie astăzi cel de-al 51-lea episcop al acestei venerabile eparhii moldave.

În timp ce Preasfinţia Sa părăsea catedrala, a fost înconjurat cu multă dragoste de către credincioşii şi elevii seminarişti prezenţi, care i-au oferit flori şi i-au adresat urări de sănătate şi zile îndelungate ierarhului care păstoreşte cu atâta dragoste şi responsabilitate Episcopia Huşilor. Atmosfera festivă a continuat cu agapa creştină oferită celor prezenţi de către Preasfinţitul Părinte Corneliu, Episcopul Huşilor.

În după-amiaza aceleiaşi zile, Preasfinţia Sa a efectuat o vizită pastorală la Mănăstirea Dimitrie Cantemir, a cărei biserică veche, din lemn, şi-a serbat hramul.

0 Responses to Moment festiv în Episcopia Huşilor: Un deceniu de slujire arhierească

Trimiteți un comentariu

Vizitați și „Atelier de familie”

ICOANA ZILEI:

Calendar Creștin Ortodox (Doxologia)

Postări populare